Tynde klienter og Server-Based Computing

En tynd klient er et moderne alternativ til den "fede" klient - PCen. Den tynde klient er en computer med meget få dele. Dens formål er udelukkende at overføre skærmbilleder og lyd til brugeren og tage imod tastetryk og museklik. Den har ingen harddisk, intet CDROM-drev, intet diskettedrev, ingen blæser, ingen bevægelige dele.
Brugernes programmer afvikles på en server - en terminal-server - og skærmbilleder overføres via netværket til de tynde klienter. Programmerne skal kun installeres én gang, der skal kun checkes for virus ét sted, hardware-ressourcer skal kun øges ét sted - ikke på 10, 100 eller 1000 PCer. En tynd klient belaster netværket med ca. 10-20 kbps (kilobit per sekund). Et almindeligt 100Mbps-netværk (Megabit per sekund, fast Ethernet) giver dermed plads til omkring 500 samtidige, tynde klienter.

Denne arkitektur giver en række fordele:

Ingen støj

Den tynde klient er lydløs, da den hverken indeholder harddisk eller blæser. Dette har stor betydning for arbejdsmiljøet - ikke mindst i kontorlandskaber, hvor medarbejderne også er tvunget til at høre på kollegernes PCer.

Ingen virus

Der kendes endnu ingen computer-virus, der inficerer tynde klienter. Og de bliver svære at inficere, da de har så få opgaver. Deres eneste opgave er at overføre skærmbilled-opdateringer, tastetryk/museklik og evt. lyd. I modsætning hertil har den sædvanlige PC hundredvis af programmer og opgaver, der giver risiko for inficering.

Ingen vedligeholdelse

På grund den tynde klients simple opbygning uden bevægelige dele, er der ingen teknisk vedligeholdelse. Al installation og vedligeholdelse af programmer sker på terminal-serveren. Dette giver meget store tidsbesparelser for software-administratoren og en meget lavere TCO (Total Cost of Ownership) for virksomheden.

Høj sikkerhed

Den tynde klient indeholder ingen data, der kan falde i de forkerte hænder, og den er ikke et interessant tyveri-objekt. Den tynde klient kan ikke misbruges til at "bortføre" data, og det er ikke muligt at introducere virus, ulovlige eller ulicenserede programme, da den hverken har CDROM-drev eller diskettedrev.

Lavt strømforbrug og næsten ingen varmeafgivelse

En tynd klient bruger typisk 15 W sammenlignet med en moderne stationær PCs 70 W - altså mellem 4 og 5 gange mindre. Det giver et væsentligt bedre arbejdsmiljø, da effekten omsættes og afgives som varme. Det giver også en billigere elregning og et bedre eksternt miljø.

Lang teknisk levetid

Tynde klienter har en væsentligt længere teknisk levetid end PC'er, der forældes hurtigt. De fleste understøtter både ICA (Citrix' terminalserver-protokol) og RDP (Microsofts ditto) og nogle også X-Windows (Unix, Linux) og klassisk, tekstbaseret terminalemulering, og kan dermed bruges i skiftende miljøer.

Let at indpasse i det fysiske miljø

En tynd klient fylder væsentligt mindre end en PC - typisk som en bordtelefon. Det giver en stor fleksibilitet med hensyn til placering og visuelt indtryk. PCer er som regel klodsede, tunge og i vejen.

God økonomi

En tynd klient er billigere end en PC i anskaffelse, men stiller også krav til terminal-serveren. De store økonomiske fordele ved tynde klienter ligger i den minimale administration og de store lettelser i software-administration. Administratoren kan koncentrere sig om serveren og behøver ikke længere suse rundt til de enkelte PCer og løse lokale problemer. En tynd klient tjener sig typisk hjem på 3-8 måneder. Herefter tjener du penge...!